Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Rektorát – Úsek vzdelávania
Ing. Daniela Tomášová
Letná 9/A, 042 00 Košice, Slovensko
e-mail: Daniela.Tomasova@tuke.sk