Život na univerzite

Študenti majú obrovský priestor pre spoločenské a kultúrne vyžitie v metropole východného Slovenska. Medzi iným sa môžu zapojiť aj do študentských klubov a organizácií ako je napríklad Folklórny súbor Jahodná, Univerzitný zbor Collegium Technicum, Študentská TV, Rádio9, BEST, IAESTE, Študentské informačné a poradenské centrum, PC klub, Študentská rada a mnoho iných organizácií.

Technická univerzita v Košiciach radí šport po vzdelávaní, vede a výskume medzi hlavné piliere svojej činnosti. Poskytuje športové možnosti na rozvoj výkonnostného a vrcholového športu. Pravidelne sa na TUKE organizujú športové podujatia na univerzitnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dôkazom toho, že popri štúdiu na vysokej škole sa dá venovať vrcholovému športu a že TUKE podporuje tieto činnosti sú napríklad Katka Bérešová či sestry Janka a Danka Velďákové – naše olympioničky z Ekonomickej fakulty a bronzový medailista Univerziády Matej Falat.

Ďalší priestor na vyžitie poskytuje nová Univerzitná knižnica, ktorá je situovaná priamo v areály Technickej univerzity v Košiciach. Denne sa v nej premelie 2000 – 3000 študentov. Táto mohutná stavba, rozprestierajúca sa cez 5 podlaží poskytuje študentom zázemie pre oddych, štúdium, zábavu a vzdelávanie. Študenti majú k dispozícii vyše 200 počítačov s prístupom na internet a zároveň je celá budova pokrytá WIFI signálom. Pre študentov sú zriadené aj špeciálne skupinové boxy, v ktorých môžu riešiť svoje zadania. Okrem učenia si študenti môžu dopriať oddych na relaxačných vakoch alebo pri kávičke v univerzitnom Libresse.

Informácie o univerzitnej knižnici nájdete tu.