Jazykový kurz

Cudzí štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ)

Pre všetkých cudzincov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín (mimo EÚ) ponúka Migračné informačné centrum, bezplatné a otvorené kurzy Slovenského jazyka v Košiciach.

Bližšie informácie


Študenti programu Erasmus+

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach ponúka bezplatný základný kurz Slovenského jazyka počas študijného pobytu na našej univerzite. V prípade záujmu je k dispozícii učebnica jazyka na Úseku zahraničných vzťahov – LLP Erasmus. Kurz prebieha 2 hod/týždeň.

Bližšie informácie


Bezplatný jazykový kurz

Jazyková škola, ktorá funguje v rámci Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach ponúka bezplatný jazykový kurz slovenského jazyka pre zahraničných študentov, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku.

Informácia o jazykovom kurze

Bližšie informácie

prípadne na tejto stránke