Jazykový kurz

Bezplatný jazykový kurz

Jazyková škola, ktorá funguje v rámci Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach ponúka bezplatný jazykový kurz slovenského jazyka pre zahraničných študentov, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku.

Informácia o jazykovom kurze

Bližšie informácie

prípadne na tejto stránke


Cudzí štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ)

Pre všetkých cudzincov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín (mimo EÚ) ponúka Migračné informačné centrum, bezplatné a otvorené kurzy Slovenského jazyka v Košiciach.

Bližšie informácie


Študenti programu Erasmus+

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach ponúka bezplatný základný kurz Slovenského jazyka počas študijného pobytu na našej univerzite. V prípade záujmu je k dispozícii učebnica jazyka na Úseku zahraničných vzťahov – Erasmus +. Kurz prebieha 2 hod/týždeň.

Bližšie informácie