Stravovanie

Stravovanie pre študentov a zamestnancov TUKE zabezpečujú tri študentské jedálne, dve zamestnanecké jedálne, 6 bistier, Libresso – kaviarenské a cukrárenské služby s občerstvením, Bar V klub – kultúrno – spoločenské centrum a bagetéria. Stravovacie prevádzky sú umiestnené buď priamo v areály TUKE alebo v študentských domovoch.

Všetky stravovacie prevádzky sú zapojené do kreditného stravovacieho systému TUKE. Študenti a doktorandi denného štúdia majú nárok na dotácie (príspevok na jedlo) v hodnote 1,00 EUR. Denne majú nárok na 2 dotácie, spolu 2 EUR na deň. Pri platbe je možné využiť Preukaz študenta, ktorý si študent dobíja finančnými prostriedkami. Viac informácií o Preukaze študenta nájdete v sekcii Štúdium – Organizácia štúdia – Preukaz študenta.

Stravovacie prevádzky nájdete tu