Ubytovanie

Študentské domovy sú druhým domovom pre mnohých študentov. Dokopy 8 internátov pokrýva ubytovanie pre všetkých deväť fakúlt univerzity.

Zahraniční študenti sú zväčša ubytovávaní v študentskom domove Jedlíková 13

Ubytovacie zariadenia nájdete tu