Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет электротехники и информатики

Display portlet menu

Факультет электротехники и информатики

Adresa

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2023/2024

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektrotechnika D 3 Sj
Automobilová elektronika D 3 Sj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj
Hospodárska informatika D 3 Sj
Informatika D 3 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 3 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 3 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 3 Sj
Počítačové siete D 3 Sj, Aj
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová elektronika D 2 Sj
Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj
Hospodárska informatika D 2 Sj
Informatika D 2 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 2 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 2 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 2 Sj
Počítačové siete D 2 Sj, Aj
Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Priemyselná elektrotechnika D/E 4/5 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D/E 4/5 Sj, Aj
Informatika D/E 4/5 Sj, Aj
Inteligentné systémy D/E 4/5 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700€ za akademický rok.

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené na stránkach Vnútorného systému kvalityAkademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Dnešná fakulta vznikla 21. júla 1969 pod názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.