Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Display portlet menu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

Adresa fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2021/2022

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Aplikovaná elektrotechnika D 3 Sj, Aj Automobilová elektronika D 2 Sj, Aj
Automatizované elektrotechnické systémy D 3 Sj, Aj Elektrotechnické systémy D 2 Sj, Aj
Automobilová elektronika D 3 Sj, Aj Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj, Aj Hospodárska informatika D 2 Sj, Aj
Hospodárska informatika D 3 Sj, Aj Informatika D 2 Sj, Aj
Informatika D 3 Sj, Aj Inteligentné systémy D 2 Sj, Aj
Inteligentná elektronika D 3 Sj, Aj Kyberbezpečnosť D 2 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 3 Sj, Aj Počítačové modelovanie D 2 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 3 Sj, Aj Počítačové siete D 2 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 3 Sj, Aj Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj, Aj
Počítačové siete D 3 Sj, Aj        
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.