Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Display portlet menu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

Adresa fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Aplikovaná elektrotechnika D 3 Sj Automobilová elektronika D 2 Sj
Automobilová elektronika D 3 Sj Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj Hospodárska informatika D 2 Sj
Hospodárska informatika D 3 Sj Informatika D 2 Sj, Aj
Informatika D 3 Sj, Aj Inteligentné systémy D 2 Sj
Inteligentné systémy D 3 Sj Kyberbezpečnosť D 2 Sj
Kyberbezpečnosť D 3 Sj Počítačové modelovanie D 2 Sj
Počítačové modelovanie D 3 Sj Počítačové siete D 2 Sj
Počítačové siete D 3 Sj Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský