PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Organizácia štúdia

Otvorenie akademického roka 2021/2022:
20. 09. 2021

Časový harmonogram štúdia pre akademický rok 2021/2022

Zimný semester ZS Výučba v ZS 20. 09. 2021 – 17. 12. 2021
Vianočné prázdniny 20. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Skúšobné obdobie ZS 03. 01. 2022 – 11. 02. 2022
Letný semester LS Výučba v LS 14. 02. 2022 – 13. 05. 2022
Skúšobné obdobie LS 16. 05. 2022 – 01. 07. 2022
Letné prázdniny 04. 07. 2022 – 31. 08. 2022

 

Študentský informačný systém MAIS

Na stránke študentského informačného systému MAIS nájdu študenti po prihlásení aktuálne informácie o štúdiu, zápis predmetov štúdia na ďalšie obdobie, prihlasovanie na termíny skúšok a prehľad rozvrhu.
Študentský informačný systém MAIS

Preukaz študenta

Informácie o Preukaze študenta vydávaného Technickou univerzitou v Košiciach – základné informácie, použitie a ceny nájdete tu.

Informácie o medzinárodnom študentskom identifikačnom preukaze ISIC nájdete tu. Je to jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

 

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský