Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Ako sa prihlásiť na štúdium

Display portlet menu

Ako sa prihlásiť na štúdium

Uchádzači, ktorí sa rozhodli študovať na TUKE by si mali najskôr vybrať stupeň štúdia:
1. stupeň (bakalársky)
2. stupeň (magisterský, inžiniersky)
3. stupeň (doktorandský)

Ďalej si zvolia študijný program (odborné zameranie) v sekcii štúdium – študijné programy tejto webovej stránky. Prípadne si zahraničný uchádzač môže pozrieť web stránku univerzity, kde sú uvedené podrobnejšie informácie o študijných programoch:

http://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais

S výberom študijného programu súvisí výber fakulty. Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt. Fakulty sú bližšie popísané v sekcii Fakulty.

Doklady potrebné k prijímaciemu konaniu sú uvedené v sekcii Uchádzači – Prijímacie konanie tejto webovej stránky.

Následne zahraničný uchádzač o štúdium môže kontaktovať už priamo prodekana pre vzdelávanie vybranej fakulty.

V prípade, ak nie ste občanom EÚ, potrebujete víza pre umožnenie štúdia v Slovenskej republike. Pre bližšie informácie o možnostiach legálneho pobytu na Slovensku, prosím navštívte sekciu Praktické informácie tejto webovej stránky.

Väčšina študijných programov je dostupná len v Slovenskom jazyku. Pre uchádzačov, ktorí môžu študovať v Slovenskom jazyku a absolvovali certifikovaný kurz Slovenského jazyka, odporúčame štúdium práve v slovenčine. študenti, ktorí si prajú študovať v slovenskom jazyku, ale neabsolvovali kurz slovenského jazyka, prosím pozrite si sekciu Uchádzači – Jazykový kurz.

Študenti zvažujúci stráviť časť svojho štúdia na TUKE, môžu ho absolvovať na základe výmenných programov alebo bilaterálnych dohôd o výmene študentov medzi univerzitami.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský