Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Chcem študovať na TUKE

„Technická univerzita v Košiciach je modernou, flexibilnou vzdelávacou inštitúciou internacionálneho charakteru. Naším cieľom je poskytovať kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce.  

Ponúkame výučbu v unikátnych laboratóriách, moderné formy výučby, individuálny prístup k študentovi, podporu osobnostného rozvoja talentovaných študentov, možnosť podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja a projektov z praxe už počas štúdia. Formou rôznych kurzov, prednášok a iných aktivít nad rámec klasickej výučby môže študent rozširovať obzor svojich vedomostí a schopností. Časť štúdia môže absolvovať v zahraničí prostredníctvom bohatej ponuky programu Erasmus na prestížnych svetových univerzitách.  

Naši študenti môžu využiť rozsiahle možnosti športovania, kultúrneho života a ďalších mimoškolských aktivít. Poskytneme Vám kvalitné vzdelanie a komplexný rozvoj osobnosti.

Je už len na Vás, ako to dokážete zúročiť.“

Ervin Lumnitzer
Prorektor pre vzdelávanie

TUKE vďaka prepojeniu deviatich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 13 % z nich tvoria poslucháči zo 45 krajín sveta.

Technická univerzita v Košiciach má za cieľ byť centrom inovačného ekosystému, základom ktorého sú medzinárodne porovnateľné výsledky vedeckej, výskumnej a vývojovej spolupráce s praxou. K napĺňaniu tohto cieľa je potrebná existencia inštitucionálnej platformy poskytujúcej vhodné podmienky pre vznik inovácií v najširšom slova zmysle a ich postupného transferu do priemyselnej a spoločenskej praxe.

Ústredným miestom pre spomínané aktivity je moderná, inteligentná budova Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. UVP TECHNICOM nemá byť iba fyzickým priestorom, ale skutočným ekosystémom integrujúcim biznis, vzdelávanie, vedu a výskum. Začínajúce firmy majú v rámci UVP TECHNICOM k dispozícií najmä služby a priestory Startup centra TUKE, Inkubátora TUKE a pomoc a poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva.

Moderne vybavené univerzitné vedecko-výskumné centrá a fakultné laboratóriá poskytujú šancu každému študentovi, zamestnancovi a ľuďom mimo univerzity, splniť si svoje sny o úspešnej profesionálnej kariére.

Vyber si z našej ponuky študijných programov:

E-prihláška

Termíny na podanie prihlášok