Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Chcem študovať na TUKE

„Technická univerzita v Košiciach je modernou, flexibilnou vzdelávacou inštitúciou internacionálneho charakteru. Naším cieľom je poskytovať kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce.  

Ponúkame výučbu v unikátnych laboratóriách, moderné formy výučby, individuálny prístup k študentovi, podporu osobnostného rozvoja talentovaných študentov, možnosť podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja a projektov z praxe už počas štúdia. Formou rôznych kurzov, prednášok a iných aktivít nad rámec klasickej výučby môže študent rozširovať obzor svojich vedomostí a schopností. Časť štúdia môže absolvovať v zahraničí prostredníctvom bohatej ponuky programu Erasmus na prestížnych svetových univerzitách.  

Naši študenti môžu využiť rozsiahle možnosti športovania, kultúrneho života a ďalších mimoškolských aktivít. Poskytneme Vám kvalitné vzdelanie a komplexný rozvoj osobnosti.

Je už len na Vás, ako to dokážete zúročiť.“

Ervin Lumnitzer
Prorektor pre vzdelávanie

TUKE vďaka prepojeniu deviatich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 13 % z nich tvoria poslucháči zo 45 krajín sveta.

Technická univerzita v Košiciach má za cieľ byť centrom inovačného ekosystému, základom ktorého sú medzinárodne porovnateľné výsledky vedeckej, výskumnej a vývojovej spolupráce s praxou. K napĺňaniu tohto cieľa je potrebná existencia inštitucionálnej platformy poskytujúcej vhodné podmienky pre vznik inovácií v najširšom slova zmysle a ich postupného transferu do priemyselnej a spoločenskej praxe.

Ústredným miestom pre spomínané aktivity je moderná, inteligentná budova Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. UVP TECHNICOM nemá byť iba fyzickým priestorom, ale skutočným ekosystémom integrujúcim biznis, vzdelávanie, vedu a výskum. Začínajúce firmy majú v rámci UVP TECHNICOM k dispozícií najmä služby a priestory Startup centra TUKE, Inkubátora TUKE a pomoc a poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva.

Moderne vybavené univerzitné vedecko-výskumné centrá a fakultné laboratória poskytujú šancu každému študentovi, zamestnancovi a ľuďom mimo univerzity, splniť si svoje sny o úspešnej profesionálnej kariére.

Vyber si z našej ponuky študijných programov:

E-prihláška

Termíny na podanie prihlášok