Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Stavebná fakulta

Adresa

Stavebná fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Vysokoškolská 4
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby D 3 Sj, Aj
Pozemné stavby a architektúra D 4 Sj, Aj
Technológia a manažment v stavebníctve D/E 3 Sj, Aj (E Sj)
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Nosné konštrukcie a dopravné stavby D 2 Sj, Aj
Pozemné stavby D 2 Sj, Aj
Technológia a manažment v stavebníctve D/E 2 Sj, Aj (E Sj)
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Teória tvorby budov a prostredia D/E 4/5 Sj, Aj
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb D/E 4/5 Sj, Aj
Teória technológie a riadenia v stavebníctve D/E 4/5 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976. Za 43 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 8000 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore Stavebníctvo.

Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, rozvíjať a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky, a tým napomáhať vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou v laboratórnych centrách excelentnosti.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský