Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Stavebná fakulta

Adresa fakulty:

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976. Za 43 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 8 000 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby a architektúra, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Realizácia dopravných stavieb, Technológia a manažment v stavebníctve a Stavby s environmentálnym určením. Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, rozvíjať a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky, a tým napomáhať vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou v laboratórnych centrách excelentnosti.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby D 3 Sj, Aj Nosné konštrukcie a dopravné stavby D 2 Sj, Aj
Pozemné stavby a architektúra D 4 Sj, Aj Pozemné stavby D 2 Sj, Aj
Technológia a manažment v stavebníctve D/E 3/4 Sj, Aj / Sj Technológia a manažment v stavebníctve D/E 2/3 Sj, Aj / Sj

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akademický rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akademický rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.