Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Praktické informácie

POVINNOSTI OBČANOV TRETÍCH KRAJÍN PRICHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKO

Víza

Pred podávaním žiadosti o víza odporúčame kontaktovať teritoriálne kompetentné veľvyslanectvo / konzulát, ktoré vám poskytne najaktuálnejšie informácie.
Kontakt na všetky zastupiteľstvá Slovenskej republiky je dostupný na nasledujúcom odkaze a honorárne konzuláty sú dostupné na tomto odkaze. V prípade, ak je potrebný odporúčací list, prosím kontaktujte študijné oddelenie na fakulte, kam smerujete.

Povolenie k pobytu

Cudzinci prichádzajúci do Slovenskej republiky potrebujú povolenie k pobytu.
Študenti z tretích krajín, ktorí plánujú zostať na Slovensku dlhšie ako 90 dní, žiadajú o prechodný pobyt na účel štúdia. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve /konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície (zoznam Oddelení cudzineckej polície).
Prosím informujte sa o pravidlách vstupu a pobytu cudzincov na Slovenských zastupiteľstvách vo vašej krajine.
Stručné informácie o Slovensku, vízach, prechodnom a trvalom pobyte, o vzdelávacom systéme, zdravotnej starostlivosti a ďalšie praktické informácie nájdete v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku v brožúrach a letákoch Migračného informačného centra IOM.

Nová brožúra Vitajte na Slovensku.

Nová brožúra Pobyt cudzincov na Slovensku.

Letáky (prechodný pobyt, trvalý pobyt atď.).

Prechodný pobyt.

Informácie o krátkodobom pobyte cudzinca prípadne dlhodobom pobyte cudzinca na Slovensku.

Informácie o potrebe víz, poplatky a formuláre.

Vízové centrá.

Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt.

Poučenie k pobytu pre ukrajinských študentov .

Povinnosti občanov EÚ/EHP/Švajčiarska

Ak občan EÚ/EHP/Švajčiarska plánuje na Slovensku pobyt dlhší ako 3 mesiace, jeho povinnosťou je prihlásiť svoj pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pracovných dní od jeho vstupu na Slovensko. Následne môže zostať na Slovensku bez ďalších povinností do uplynutia troch mesiacov od vstupu do krajiny. Po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty musí občan EÚ/EHP/Švajčiarska požiadať o registráciu pobytu na Slovensku v lehote do 30 dní. Čo je potrebné k hláseniu a registrácii pobytu a príslušné formuláre nájdete v PDF (str. 10), Pobyt cudzinca a Právo študentov na pobyt.

Zdravotné poistenie

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike rozlišujú pre rôzne krajiny rôzne typy zdravotných poistení.
Všetkým študentom prichádzajúcim do Slovenskej republiky odporúčame zabezpečiť si zdravotné poistenie počas trvania ich štúdia.
Zdravotné poistenie by malo byť zabezpečené v domovskej krajine študenta pred odchodom na Slovensko a malo by pokrývať zdravotné a úrazové poistenie a nemocničnú starostlivosť.
Bližšie informácie o zdravotnej starostlivosti nájdete na stránkach IOM Migračného informačného centra.

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní

Prosím pozrite si sekciu Uchádzači – Uznávanie dokladov o vzdelaní.

Zdroj: IOM Migračné informačné centrum (http://mic.iom.sk/sk/), Euraxess Slovakia (http://www.euraxess.sk/sk), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (http://www.minedu.sk/).

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský