Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии

Display portlet menu

Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии

Adresa

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2023/2024

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/4 Sj
Dopravná logistika podniku D/E 3/4 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D 3 Sj
Geológia a regionálny rozvoj D 3 Sj
Geoturizmus D/E 3/4 Sj, Aj
Komerčná logistika D 3 Sj
Manažérstvo procesov D/E 3/4 Sj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D 3 Sj
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/4 Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/4 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Dopravná logistika podniku D/E 2/3 Sj, Aj
Geologické inžinierstvo D 2 Sj
Geoturizmus D/E 2/3 Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D 2 Sj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/3 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D 2 Sj
Priemyselná logistika D 2 Sj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Technológie baníctva a tunelárstva D 2 Sj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/3 Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Banská geológia a geologický prieskum D/E 3/4 Sj, Aj
Banské meračstvo a geodézie D/E 3/4 Sj, Aj
Ekonomika zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj
Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie D/E 3/4 Sj, Aj
Využívanie a ochrana zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené na stránkach Vnútorného systému kvalityAkademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

FBERG má vyprofilované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu.

FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.