Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Display portlet menu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Adresa fakulty:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. FBERG má vyprofi lované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v  atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografi ckých informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu. FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2021/2022

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Dopravná logistika podniku D/E 2/3 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/4 Sj, Aj Geologické inžinierstvo D/E 2/3 Sj, Aj
Dopravná logistika podniku D/E 3/4 Sj, Aj Geoturizmus D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a geografické informačné systémy D/E 3/4 Sj, Aj Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D/E 3/4 Sj, Aj Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D/E 2/3 Sj, Aj
Geológia a regionálny rozvoj D/E 3/4 Sj Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/3 Sj, Aj
Geoprieskum D/E 3/4 Sj, Aj Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 2/3 Sj, Aj
Geoturizmus D/E 3/4 Sj, Aj Priemyselná logistika D/E 2/3 Sj, Aj
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Komerčná logistika D/E 3/4 Sj, Aj Technológie baníctva a tunelárstva D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo procesov D/E 3/4 Sj Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/3 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj, Aj        
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Surovinové inžinierstvo D/E 3/4 Sj, Aj        
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 3/4 Sj, Aj        
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/4 Sj, Aj        
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/4 Sj, Aj        

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.