Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Display portlet menu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Adresa fakulty:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. FBERG má vyprofi lované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v  atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografi ckých informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu. FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Dopravná logistika podniku D/E 2/3 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/4 Sj Geologické inžinierstvo D 2 Sj
Dopravná logistika podniku D/E 3/4 Sj, Aj Geoturizmus D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D/E 3/4 Sj Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Geológia a regionálny rozvoj D/E 3/4 Sj Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D 2 Sj
Geoturizmus D/E 3/4 Sj, Aj Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/3 Sj, Aj
Komerčná logistika D 3 Sj Mineralurgia a environmentálne technológie D 2 Sj
Manažérstvo procesov D/E 3/4 Sj Priemyselná logistika D 2 Sj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D 3 Sj Technológie baníctva a tunelárstva D 2 Sj
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/3 Sj, Aj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/4 Sj, Aj Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/4 Sj        

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský