Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет материалов, металлургии и переработки

Display portlet menu

Факультет материалов, металлургии и переработки

Adresa

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 3 Sj
Materiály D/KM 3 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 2 Sj
Materiálové inžinierstvo D/KM 2 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 4/5 Sj
Náuka o materiáloch D/KM 4/5 Sj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
KM – Kombinovaná forma štúdia
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 600€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

V čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Ďalšou prioritou FMMR je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj ďalšie samovzdelávanie pedagógov FMMR, čím budú pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na FMMR je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. FMMR sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Fakulta sa sústredí na formovanie chemickej podstaty, štruktúry a finálnych vlastností materiálov, ich produkcie a spracovania metalurgickými procesmi a ich spätnej recyklácie.

Vďaka úsiliu a invencii všetkých vedecko­-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stala spoľahlivou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a poprednou vedecko­-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a Strednej Európy.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.