Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Display portlet menu

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 

Adresa fakulty:

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

V čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Ďalšou prioritou FMMR je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj ďalšie samovzdelávanie pedagógov FMMR, čím budú pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na FMMR je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. FMMR sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Fakulta sa sústredí na formovanie chemickej podstaty, štruktúry a finálnych vlastností materiálov, ich produkcie a spracovania metalurgickými procesmi a ich spätnej recyklácie.

Vďaka úsiliu a invencii všetkých vedecko-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stala spoľahlivou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a poprednou vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a Strednej Európy.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Hutníctvo D/KM 3 Sj Hutníctvo D/KM 2 Sj
Materiály D/KM 3 Sj Materiálové inžinierstvo D/KM 2 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 3 Sj Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 2 Sj

KM - Kombinovaná metóda výučby.
Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský