Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Display portlet menu

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Adresa

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 3 Sj
Materiály D/KM 3 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 2 Sj
Materiálové inžinierstvo D/KM 2 Sj
Spracovanie a recyklácia odpadov D/KM 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Hutníctvo D/KM 4/5 Sj
Náuka o materiáloch D/KM 4/5 Sj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
KM – Kombinovaná forma štúdia
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 600€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

V čase 70. jubilea založenia Hutníckej fakulty, dnes už Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, už fakulta vychovala viac ako 4600 inžinierov, z toho 110 zahraničných, a to z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Ďalšou prioritou FMMR je vzbudiť záujem mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj ďalšie samovzdelávanie pedagógov FMMR, čím budú pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Svet potrebuje kovy, materiály a technológie. Dôvodov, prečo študovať na FMMR je hneď niekoľko. Fakulta spolupracuje s významnými spoločnosťami z priemyslu, študenti fakulty študujú v špičkových laboratóriách a majú možnosť študovať a pracovať aj v zahraničí. Benefitom pre vysokoškolákov je tiež spolupráca s firmami už počas štúdia. FMMR sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe a požiadavky firiem. Fakulta sa sústredí na formovanie chemickej podstaty, štruktúry a finálnych vlastností materiálov, ich produkcie a spracovania metalurgickými procesmi a ich spätnej recyklácie.

Vďaka úsiliu a invencii všetkých vedecko­-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stala spoľahlivou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a poprednou vedecko­-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu a materiálové technológie, prekračujúc svojim významom a výsledkami rámec Slovenska a Strednej Európy.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský