Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет производственных технологий в Прешове

Display portlet menu

Факультет производственных технологий в Прешове

Adresa

Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove

Bayerova 1
080 01 Prešov

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Obnoviteľné zdroje energie D 3 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 3 Sj
Priemyselný manažment D 3 Sj
Smart technológie v priemysle D 3 Sj
Technológie automobilovej výroby D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Inteligentné technológie v priemysle D 2 Sj
Obnoviteľné zdroje energie D 2 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 2 Sj
Priemyselný manažment D 2 Sj
Technológie automobilovej výroby D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Výrobné technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Počítačová podpora výrobných technológií D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie priemyselnej výroby D/E 3/4 Sj, Aj
Procesná technika D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove sa za viac ako 30 rokov svojej existencie stala dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a ponúka kvalitné a moderné štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Fakulta je jedinou technicky zameranou vysokou školou v Prešovskom kraji a počas svojho pôsobenia sa vypracovala na popredné miesta v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Výučba sa presunula od tabule do špecializovaných a moderných laboratórií a atraktivita štúdia je neustále zvyšovaná aj prednáškami zástupcov z praxe, exkurziami študentov v špičkových podnikoch a zvyšovaním mobility študentov do výrobných podnikov na Slovensku, ako aj v zahraničí. Študenti fakulty majú možnosť získať „odborové“ motivačné štipendium vďaka kvalitným študijným programom, ktoré fakulta ponúka. Silnou stránkou fakulty je tiež internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR a CEEPUS.

Študenti Fakulty výrobných technológií študujú atraktívne študijné programy, ktoré sú prepojené s praxou a tieto svoje poznatky a vedomostí majú možnosť overiť v praxi v rámci projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education). Cieľom tohto projektu je umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce vo firme na Slovensku a aj v Českej republike.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.