Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет производственных технологий в Прешове

Display portlet menu

Факультет производственных технологий в Прешове

Adresa

Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach
so sídlom v Prešove

Bayerova 1
080 01 Prešov

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2023/2024

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Obnoviteľné zdroje energie D 3 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 3 Sj
Priemyselný manažment D 3 Sj
Smart technológie v priemysle D 3 Sj
Technológie automobilovej výroby D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Inteligentné technológie v priemysle D 2 Sj
Obnoviteľné zdroje energie D 2 Sj
Počítačová podpora výrobných technológií D 2 Sj
Priemyselný manažment D 2 Sj
Technológie automobilovej výroby D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Výrobné technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Počítačová podpora výrobných technológií D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie priemyselnej výroby D/E 3/4 Sj, Aj
Procesná technika D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené na stránkach Vnútorného systému kvalityAkademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy. Fakulta je nositeľka mnohých národných a medzinárodných projektov, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti. Výrazný úspech zaznamenala napr. v hodnotení ARRA (5. miesto), ako aj získaním prestížneho ocenenia za rok 2015 „osobnosť roka v oblasti technológií“. Po minulé roky bola fakulta a jej členovia ocenení viacerými významnými oceneniami, medzi ktoré patria „študentská osobnosť SR“ a „cena Samuela Mikovíniho“, ktoré udeľuje MŠ SR.

Fakulta vychováva absolventov plne pripravených pre budúce zamestnanie o čom svedčí aj ich 99,09% úspešnosť uplatnenia sa v praxi. Študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný štipendijný program SR (NŠP) a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí. Snahou fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove je pripraviť svojich poslucháčov pre podmienky priemyslu čo najlepšie a preto sa aktívne zapojila do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. V rámci realizácie projektu na fakulte boli vybudované moderné výučbové centrá, do fakultnej knižnice boli získané nové tituly domácej a zahraničnej literatúry pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Fakulta výrobných technológií bola zaradená na 2. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe. V súčasnosti FVT štartuje spoluprácu v projekte SPICE (Student Programme of Integrated Company Education), spoločného projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.