Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Факультет авиации

Display portlet menu

Факультет авиации

Adresa

Letecká fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Letecká a kozmická technika
Špecializácia:
  • Avionika
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 3 Sj, Aj

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:

  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 3/3 Sj, Aj

Pilot
Špecializácia:

  • Pilotovanie lietadiel
D 3 Sj, Aj

Pilot
Špecializácia:

  • Riadenie letovej prevádzky
D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Letecké a kozmické inžinierstvo
Špecializácia:
  • Avionika
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 2 Sj, Aj

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:

  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 2/2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Riadenie leteckej dopravy D/E 3/4 Sj
Letecké a kozmické systémy D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) vznikla 1.2.2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznikom pokračuje svetovo známa tradícia leteckého vzdelávania v Košiciach. Od roku 2016 popri príprave špecialistov letectva pre civilné letectvo zabezpečuje vysokoškolskú prípravu aj pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Praktickú prípravu profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje od roku 2017 v spolupráci s partnerskou organizáciou Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Moderné a atraktívne študijné programy plne reflektujú na požiadavky národnej ale i európskej leteckej legislatívy čo značne rozširuje uplatniteľnosť jej absolventov v celoeurópskom meradle. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva – manažment leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. Fakulta ako jediná je v slovenskom akademickom prostredí držiteľkou širokého spektra osvedčení Dopravného úradu SR a Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním na Slovensku, ale i mnohých krajinách sveta.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.