Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Letecká fakulta

Adresa

Letecká fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Letecká a kozmická technika
Špecializácia:
  • Avionika
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 3 Sj, Aj

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:

  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 3/3 Sj, Aj

Pilot
Špecializácia:

  • Pilotovanie lietadiel
D 3 Sj, Aj

Pilot
Špecializácia:

  • Riadenie letovej prevádzky
D 3 Sj, Aj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Letecké a kozmické inžinierstvo
Špecializácia:
  • Avionika
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 2 Sj, Aj

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:

  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 2/2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Riadenie leteckej dopravy D/E 3/4 Sj
Letecké a kozmické systémy D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) vznikla 1.2.2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznikom pokračuje svetovo známa tradícia leteckého vzdelávania v Košiciach. Od roku 2016 popri príprave špecialistov letectva pre civilné letectvo zabezpečuje vysokoškolskú prípravu aj pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Praktickú prípravu profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje od roku 2017 v spolupráci s partnerskou organizáciou Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Moderné a atraktívne študijné programy plne reflektujú na požiadavky národnej ale i európskej leteckej legislatívy čo značne rozširuje uplatniteľnosť jej absolventov v celoeurópskom meradle. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva – manažment leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. Fakulta ako jediná je v slovenskom akademickom prostredí držiteľkou širokého spektra osvedčení Dopravného úradu SR a Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním na Slovensku, ale i mnohých krajinách sveta.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský