Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Letecká fakulta

Adresa fakulty:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiuLetecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) vznikla 1. 2. 2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznikom pokračuje svetovo známa tradícia leteckého vzdelávania v Košiciach. Od roku 2016 popri príprave špecialistov letectva pre civilné letectvo zabezpečuje vysokoškolskú prípravu aj pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Praktickú prípravu profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje od roku 2017 v spolupráci s partnerskou organizáciou Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Moderné a atraktívne študijné programy plne reflektujú na požiadavky národnej ale i európskej leteckej legislatívy čo značne rozširuje uplatniteľnosť jej absolventov v celoeurópskom meradle. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva - manažment leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. Fakulta ako jediná je v slovenskom akademickom prostredí držiteľkou širokého spektra osvedčení Dopravného úradu SR a Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním na Slovensku, ale i mnohých krajinách sveta.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Letecká a kozmická technika
špecializácia:
- Avionika
- Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 3 Sj, Aj Letecké a kozmické inžinierstvo
špecializácia:
- Avionika
- Prevádzka a konštrukcia lietadiel
D 2 Sj, Aj
Manažérstvo leteckej dopravy
špecializácia:
- Manažment v leteckej doprave
- Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 3/4 Sj, Aj Manažérstvo leteckej dopravy
špecializácia:
- Manažment v leteckej doprave
- Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
D/E 2/3 Sj, Aj
Pilot
špecializácia:
- Pilotovanie lietadiel
D 3 Sj, Aj        
Pilot
špecializácia:
- Riadenie letovej prevádzky
D 3 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750 eur za akad. rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský