Факультеты

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Машиностроительный факультет

Display portlet menu

Машиностроительный факультет

Adresa

Strojnícka fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová výroba D 3 Sj, Aj
Kvalita a bezpečnosť D 3 Sj, Aj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 3 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 3 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D 3 Sj, Aj
Protetika a ortotika D 3 Sj, Aj
Riadenie a ekonomika podniku D 3 Sj
Strojné inžinierstvo D 3 Sj, Aj
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby D 3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová výroba D 2 Sj, Aj
Bezpečnosť technických systémov D 2 Sj
Biomedicínske inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Dopravná technika a logistika D 2 Sj
Energetické stroje a zariadenia D 2 Sj
Inžinierstvo prostredia D 2 Sj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 2 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 2 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Riadenie a ekonomika podniku D 2 Sj
Robotika a robototechnológie D 2 Sj, Aj
Strojárske technológie D 2 Sj, Aj
Strojné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika D/E 4/5 Sj, Aj
Biomedicínske inžinierstvo D/E 4/5 Sj, Aj
Časti a mechanizmy strojov D/E 4/5 Sj
Energetické stroje a zariadenia D/E 4/5 Sj
Inžinierstvo prostredia D/E 4/5 Sj
Kvalita a bezpečnosť D/E 4/5 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D/E 4/5 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D/E 4/5 Sj
Strojárske technológie a materiály D/E 4/5 Sj, Aj
Výrobná technika D/E 4/5 Sj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko­-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium.

Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high­-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v strojárskych podnikoch, automobilkách a v zdravotníckych, nemocničných a medicínskych pracoviskách. Ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.