Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Strojnícka fakulta

Adresa fakulty:

Strojnícka fakulta
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium. Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v strojárskych podnikoch, automobilkách a v zdravotníckych, nemocničných a medicínskych pracoviskách. Ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2021/2022

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automobilová výroba D 3 Sj, Aj Automobilová výroba D 2 Sj, Aj
Kvalita a bezpečnosť D 3 Sj aj Aj Bezpečnosť technických systémov D 2 Sj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 3 Sj, Aj Biomedicínske inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 3 Sj, Aj Dopravná technika a logistika D 2 Sj
Priemyselné inžinierstvo D 3 Sj, Aj Energetické stroje a zariadenia D 2 Sj
Protetika a ortotika D 3 Sj, Aj Inžinierstvo prostredia D 2 Sj
Riadenie a ekonomika podniku D 3 Sj, Aj Počítačová podpora strojárskej výroby D 2 Sj, Aj
Strojné inžinierstvo D 3 Sj, Aj Priemyselná automatizácia D 2 Sj, Aj
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby D 3 Sj Priemyselná mechatronika D 2 Sj, Aj
        Priemyselné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
        Riadenie a ekonomika podniku D 2 Sj, Aj
        Robotika a robototechnológie D 2 Sj, Aj
        Strojárske technológie D 2 Sj
        Strojné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
        Zváranie, spájanie a povrchové úpravy D 2 Sj

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.