Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Strojnícka fakulta

Adresa

Strojnícka fakulta
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová výroba D 3 Sj, Aj
Kvalita a bezpečnosť D 3 Sj, Aj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 3 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 3 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D 3 Sj, Aj
Protetika a ortotika D 3 Sj, Aj
Riadenie a ekonomika podniku D 3 Sj
Strojné inžinierstvo D 3 Sj, Aj
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby D 3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová výroba D 2 Sj, Aj
Bezpečnosť technických systémov D 2 Sj
Biomedicínske inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Dopravná technika a logistika D 2 Sj
Energetické stroje a zariadenia D 2 Sj
Inžinierstvo prostredia D 2 Sj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 2 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 2 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Riadenie a ekonomika podniku D 2 Sj
Robotika a robototechnológie D 2 Sj, Aj
Strojárske technológie D 2 Sj, Aj
Strojné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná mechanika D/E 4/5 Sj, Aj
Biomedicínske inžinierstvo D/E 4/5 Sj, Aj
Časti a mechanizmy strojov D/E 4/5 Sj
Energetické stroje a zariadenia D/E 4/5 Sj
Inžinierstvo prostredia D/E 4/5 Sj
Kvalita a bezpečnosť D/E 4/5 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D/E 4/5 Sj, Aj
Priemyselné inžinierstvo D/E 4/5 Sj
Strojárske technológie a materiály D/E 4/5 Sj, Aj
Výrobná technika D/E 4/5 Sj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko­-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium.

Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high­-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v strojárskych podnikoch, automobilkách a v zdravotníckych, nemocničných a medicínskych pracoviskách. Ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský