Fakulty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Strojnícka fakulta

Adresa fakulty:

Strojnícka fakulta
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Strojnícka fakulta je jednou z troch zakladajúcich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Počas uplynulých rokov sa vypracovala na uznávanú vedecko-výchovnú inštitúciu doma i v zahraničí. 22 študijných programov Strojníckej fakulty patrí do TOP 100 najperspektívnejších študijných programov v Slovenskej republike, z ktorých je najväčšie uplatnenie absolventov v praxi! Údaj vznikol na základe prieskumu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. V 90% študijných programov SjF TUKE môžu študenti získať „odborové“ motivačné štipendium. Strojnícka fakulta ponúka štúdium v jedinečných študijných programoch s podporou najnovších informačných technológií a nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby. Fakulta má špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií. V bakalárskom stupni štúdia je zahrnutá výučba cudzích jazykov. Prepojenie teoretických poznatkov s praxou je zabezpečené formou odborných praxí a exkurzií v strojárskych podnikoch, automobilkách a v zdravotníckych, nemocničných a medicínskych pracoviskách. Ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách, ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automobilová výroba D 3 Sj, Aj Automobilová výroba D 2 Sj, Aj
Kvalita a bezpečnosť D 3 Sj aj Aj Bezpečnosť technických systémov D 2 Sj
Počítačová podpora strojárskej výroby D 3 Sj, Aj Biomedicínske inžinierstvo D 2 Sj, Aj
Priemyselná mechatronika D 3 Sj, Aj Dopravná technika a logistika D 2 Sj
Priemyselné inžinierstvo D 3 Sj, Aj Energetické stroje a zariadenia D 2 Sj
Protetika a ortotika D 3 Sj, Aj Inžinierstvo prostredia D 2 Sj
Riadenie a ekonomika podniku D 3 Sj, Aj Počítačová podpora strojárskej výroby D 2 Sj, Aj
Strojné inžinierstvo D 3 Sj, Aj Priemyselná mechatronika D 2 Sj, Aj
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby D 3 Sj Priemyselné inžinierstvo D 2 Sj, Aj
        Riadenie a ekonomika podniku D 2 Sj, Aj
        Robotika a robototechnológie D 2 Sj, Aj
        Strojárske technológie D 2 Sj
        Strojné inžinierstvo D 2 Sj, Aj

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška

ReCtor’s Message

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský